Strandbad Zeulenroda

Strandbad Zeulenroda

Der Caravan-Stellplatz des Strandbades Zeulenroda.

Der Caravan-Stellplatz des Strandbades Zeulenroda.